Mi az a PACE?
A Közösségi Építészeti Alkotások Kelet-Közép-Európai Regionális Gyűjteménye, a BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszékének kezdeményezése.

Mi a PACE célja?
Kelet-Közép-Európai minőségi építészet reprezentációja és népszerűsítése a régió határain innen és túl.

Egy kiemelkedően magas színvonalú középítészeti projekteket bemutató gyűjtemény létrehozása, mely elősegíti a régióbeli szakmai párbeszédet és tágítja az épített környezetről való tudás horizontját.

Mely országok alkotásaiból válogatunk?

A gyűjtemény 9 ország - Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna - kurrens közösségi építészeti munkáit kutatja fel és válogatja át évről-évre, hogy a legszínvonalasabb projekteket mutathassa be.

Szakmai forrás, fórum és díj 

A kelet-közép-európai építészet iránt érdeklődők, építészek és építészhallgatók hivatkozási pontjává, szakmai közösségépítésének új fórumává szeretnénk válni. A terveink között szerepel a gyűjteményhez kapcsolódó díj alapítása és szakmai konferenciák szervezése.

Folyamatosan bővülő gyűjtemény

A gyűjteménybe olyan 2014 után megvalósult projektek kerülhetnek be, amelyek közösségi célt szolgálnak és példamutató építészeti gyakorlatot mutatnak fel. 

A nemzeti szakmai partnereink javaslatai alapján minden országból évente 1-1 munkát mutatunk be a 3 kategóriában. A Gyűjtemény három kategóriája a közösségi építészet főbb területeit fedi le:

Emlékezet és építészet  - műemlék rekonstrukciók, műemlék épületek kortárs bővítései, emlékművek, melyek egy közösség emlékezetének, identitásának (nekem ez értékterhelt helyette javaslom:) artikulálásában játszanak kiemelkedő szerepet. 

Fenntartható közösségek - szociálisan hátrányos helyzetű és/vagy kisebbségi közösségek részére közösségi építés, participáció és tervezés segítségével létrejött művek.

Innovatív közösségi terek - Új és újraértelmezett középület funkciók, a közösségi tér használatának új mintázatai.

A „Közösségi építészeti alkotások regionális gyűjteménye és lektorált fórumának magyar-angol nyelvű webes felületén történő megjelentetése" című projekt a Lechner Tudásközpont támogatásával jött létre.

projekt csapat:

koncepció: Szabó Levente DLA, Klobusovszki Péter DLA, Fazekas Katalin DLA, Bartha András Márk DLA

programozás: Káré András

grafika: Polgárdi Ákos

munkatársak: Birkás Anna, Pataky Zsófia


Részletesebb projektleírás